Polaroid
Polaroid

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2023S CVL Y2 Polarized
CHF 97.00  CHF 74.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4031S LWW IX Polarized
CHF 77.00  CHF 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1015S X03 C3 Polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4053S J5GQD Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4057S 3YGMF Polarized
CHF 90.00  CHF 69.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7014S
086LA

CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6015S 35W JB Polarized
CHF 77.00  CHF 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P4314A KIH RC Polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1013S V0894 Polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1023S 202IG Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1028S 003M9 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2057/S RCT5X Polarized
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2065/S 0035Z Polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4069/G/S/X 086LA pol.
CHF 97.00  CHF 74.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6067/S LKSXN Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2051S
KB7EX

CHF 77.00  CHF 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6034S
003EX

CHF 72.00  CHF 55.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7020S
PJP5X

CHF 77.00  CHF 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2030S DL5Y2 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2049S
N9PUC

CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2062/S 003M9 Polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2062/S N9PUC Polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2065/S RIWM9 Polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2066/S FLLXN Polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2075/S/X 807M9 Polarized
CHF 86.00  CHF 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4059/S 807M9 polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4061/S 3YGZ7 polarized
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4066/S 086LA polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4067/S 2M2LM polarized
CHF 86.00  CHF 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4067/S 807WJ polarized
CHF 86.00  CHF 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6039/S/X FLLXN Polarized
CHF 97.00  CHF 74.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6041/S 086SP polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6060/S 2F7M9 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6060/S B6EMF Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6068/S PEFUC Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6069/S/X 2100J Polarized
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7006/S DL5Y2 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1023S DL5AI Polarized
CHF 77.00  CHF 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2051S
807LM

CHF 78.00  CHF 60.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7020S
1EDLM

CHF 77.00  CHF 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 5015S LLY 94 Polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4066/S 807WJ polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6041/S KB7EX polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6042/S PJP5X Polarized
CHF 77.00  CHF 59.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6039/S/X 003LM Polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2065/S I46LM Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2063/F/S N9PUC Polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P0300 22ZY2 Polarized
CHF 52.00  CHF 40.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1018S D28H8 Polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 1018S Q3VIG Polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2053S
PEFUC

CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4056/S 2O5M9 polarized
CHF 86.00  CHF 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2042/S FAEY2
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6068/S LKSXN Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2065/S 06WOZ Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2044S
6LBUC

CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2056/S 003M9
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4057S 6LB5X Polarized
CHF 86.00  CHF 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6066/S 79DM9 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6076/S PJPC3 polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6067/S 79DM9 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2030/S 003M9
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4059/S 086LA polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4067/S 086LA polarized
CHF 86.00  CHF 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4069/G/S/X 807WJ pol.
CHF 97.00  CHF 74.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6076/S 807M9 polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4073/S LHFZ7 polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4073/S 807WJ polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6062/S 268OZ Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6058/S YYCLA Polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6066/S B6EA2 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6071/S/X S9E0F Polarized
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7016/S 807M9 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6044/S 086SP Polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2063/S 003M9 Polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6067/S OFYHE Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2041/S FAEY2
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6071/S/X 6LBM9 Polarized
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2058/S RCT5X Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4067/S JBWJR polarized
CHF 86.00  CHF 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6069/S/X J5GLA Polarized
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6039/S/X 086UC Polarized
CHF 97.00  CHF 74.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2080/S 7ZJ5Z Polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6062/S PHWUC Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2075/S/X 086UC Polarized
CHF 86.00  CHF 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6035/S N9PM9 Polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7012/S 807M9 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2080/S 003M9 Polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6060/S EYR0J Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2071/G/S/X 807M9 Pol
CHF 97.00  CHF 74.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2060/S 807LM polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7014S
807M9

CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6066/S OFYHE Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4052/S J5GUC polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4052/S PJPC3 polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2066/S 003M9 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2042/S RW2IG
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 8020S YYVY2 Polarized
CHF 59.00  CHF 45.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P0115 RHB5X Polarized
CHF 52.00  CHF 40.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 8014S MBTAI Polarized
CHF 52.00  CHF 40.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2038/S J7M94
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6067/S YEPA2 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2056/S KJ1UC
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6066/S LKSXN Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6068/S 807M9 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 7019/S 807M9 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2059/S 003M9 Polarized
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4053S 807M9 Polarized
CHF 75.00  CHF 57.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P8301B 09Q OD Überziehbrille
CHF 64.00  CHF 49.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P8306 0BM C2 Überziehbrille
CHF 68.00  CHF 52.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P8302C C9FJB Überziehbrille
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2073/S 807WJ Polarized
CHF 86.00  CHF 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6073/S J5GWJ Polarized
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6076/S KB75Z polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6061/S 0860J Polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 6071/S J5GSP Polarized
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 4076/F/S 807M9 polarized
CHF 80.00  CHF 61.00

glasses
Virtual try on
Polaroid P8306 2CVY2 Überziehbrille
CHF 64.00  CHF 49.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2068/S/X J7DLM Polarized
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2069/F/S/X 6LB5X Polarize
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2074/S/X J5GUC Polarized
CHF 91.00  CHF 70.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2076/S 086UC Polarized
CHF 86.00  CHF 66.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2066/S 003OZ Polarized
CHF 69.00  CHF 53.00

glasses
Virtual try on
Polaroid PLD 2053S
2F7M9

CHF 75.00  CHF 57.00

Sonnenbrillen von Polaroid für perfekte Sicht bei jedem Licht

Die Marke Polaroid entwickelt Sonnenbrillen mit der Polarization Technology, die für eine effiziente Sicht auch bei starkem Sonnenschein sorgt. Als absolutes Must-have zu jedem Sommeroutfit unterstreichen die Sonnenbrillen Ihre individuelle Persönlichkeit. Damit Sie gemeinsam mit Ihrer Sonnenbrille von Polaroid strahlen können, ist es wichtig, die passende Brille zu finden. Der virtuelle Spiegel von discountlens überträgt das gewählte Modell auf Ihr Gesicht und unterstützt Sie bei der Wahl der Sonnenbrille. Die verschiedenen Varianten können so einfach und bequem von zu Hause aus anprobiert werden.

Sie suchen eine Sonnenbrille von einer bestimmten Marke oder haben eine passende Brillenform im Kopf, dann können Sie sich die Varianten je nach Vorstellung filtern lassen. Besonders im Trend liegen Sonnenbrillen im Aviator-Design, während Wayfarer-Sonnenbrillen für die höchste Wiedererkennung sorgen. Geheimnisvoll und mysteriös wird’s mit Modellen im Cateye-Look. Entdecken Sie jetzt unsere Vielfalt und kaufen Sie Ihre neue Polariod Sonnenbrille einfach online.

Sonnenbrillen mit polarisierten Gläsern

Besonders bei sportlichen Aktivitäten in den Bergen oder auf dem Wasser ist eine Sonnenbrille als Schutz für die Augen empfehlenswert. Wenn sich das Licht auf glänzenden Flächen spiegelt, bewegt es sich in unterschiedliche Richtungen. Das senkrechte Licht sorgt für die Wahrnehmung von Farben und Kontrasten, während das waagerechte Licht Reflexe kreiert, die die Visibilität reduzieren. Sonnenbrillen mit polarisierten Polaroid-Gläser reduzieren diese Reflexe und optimieren so die Sicht bei Sonnenschein.

Sonnenbrillen ohne polarisierte Gläser verdunkeln zwar aufgrund der getönten Gläser die Umgebung, schützen das Auge jedoch nicht gegen die schädliche Strahlung. Hierfür wird der polarisierte Filter mit UV-Strahlen-Absorbern vereint und bietet dadurch zuverlässigen Schutz gegen Ultraviolettstrahlung. Finden Sie Ihre Sonnenbrille von Polaroid zu günstigen Preisen bei discountlens im Online-Shop.

Registrieren und profitieren


Registrieren

Unsere Qualitäten - Ihre Vorteile

  • Über eine Million Marken-Kontaktlinsen an Lager
  • Direkt vom Hersteller
  • Über 50 Jahre Erfahrung mit Linsen
  • Garantierte Qualität durch Experten im Haus

Erfahren Sie mehr